COVID-19 / CORONA

De bijzondere gebeurtenissen waarmee we allemaal te maken hebben, vragen om bijzondere aandacht. Bij ELQ Hypotheken zien we dat onzekerheid over inkomen en hypotheken zich snel ontwikkelt en we begrijpen natuurlijk dat dit veel vragen oproept.

Ook voor ons is dit een nieuwe situatie die we nog nooit hebben meegemaakt. Toch staan wij voor u klaar met raad én daad. We volgen de gebeurtenissen nauwlettend en informeren zo veel mogelijk.

Het is ons streven om u zo actueel mogelijk te informeren. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie op deze pagina is verouderd of onjuistheden bevat. Aan de op deze site gegeven informatie kunt u geen rechten ontlenen.

Heeft u een ELQ Hypotheek?

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over de gevolgen van de coronacrisis voor uw ELQ Hypotheek. Of misschien heeft u juist behoefte om ons te informeren over uw situatie. Voor alle gevallen kunt u ons bereiken. Het ELQ team beantwoordt graag uw vragen of denkt mee over uw situatie.

Heeft u vragen, dan kunt u ons bereiken op telefoonnummer 088-2056420 (bereikbaar van 09.00 uur tot 17.00 uur). Verwacht u door de corona-uitbraak betalingsproblemen? Klik dan op de vraag hieronder.

Mijn inkomen is gedaald door de coronacrisis. Kan ik uitstel voor mijn hypotheektermijnen krijgen?

Of u uitstel kunt krijgen voor uw hypotheektermijnen is afhankelijk van uw situatie. Het is in ieder geval belangrijk dat u tijdig contact met ons opneemt als u betalingsproblemen voorziet. Neem contact met ons op om de mogelijkheden voor u te bespreken.
T: 088 – 205 64 21 (bereikbaar van 09.00 uur tot 17.30 uur)
Email : bijzonder.beheer@elqservicing.nl

Ik kan mijn hypotheektermijn nu betalen, maar misschien in volgende maanden niet meer. Kan ik dan ook nog betalingsuitstel krijgen?

Wij staan ook de komende maanden voor u klaar om de beste oplossing voor uw situatie te bespreken. Zodra u meer inzicht heeft in de financiële gevolgen die de coronacrisis voor u heeft, kunt u contact met ons opnemen.
T: 088 – 205 64 21 (bereikbaar van 09.00 uur tot 17.30 uur)
Email : bijzonder.beheer@elqservicing.nl

Hoe vraag ik betalingsuitstel aan?

Neem contact met ons op voor een verzoek voor betalingsuitstel.
T: 088 – 205 64 21 (bereikbaar van 09.00 uur tot 17.30 uur)
Email : bijzonder.beheer@elqservicing.nl

Hoe lang krijg ik uitstel van betaling?

Wij nemen na ontvangst van uw verzoek zo snel mogelijk contact met u op om de mogelijkheden te bespreken die bij uw situatie passen.

Voor welk deel van de hypotheektermijn wordt uitstel van betaling verleend?

Als u betalingsuitstel wordt verleend, krijgt u dit in eerste instantie voor de gehele hypotheektermijn, dus voor de rente én aflossing.

Krijg ik een BKR-codering?

Zolang het betalingsuitstel niet langer duurt dan 3 maanden, wordt de regeling niet geregistreerd bij BKR. Pas als de regeling, in welke vorm dan ook, wordt verlengd, is ELQ verplicht om deze te registreren met een zogenaamde HY-5 codering. Deze codering betekent dat er met u een preventieve betalingsregeling is afgesproken. In tegenstelling tot andere BKR-meldingen en -coderingen, is deze van tijdelijke aard. Zodra de regeling is beëindigd, wordt de code verwijderd. Een HY-5 codering heeft dus geen nadelige gevolgen voor u in de toekomst. Uiteraard moet u daarvoor wel de gemaakte afspraken nakomen.

Is aan u 3 maanden betalingsuitstel verleend en betaalt u daarna weer de reguliere maandtermijnen? Dan wordt er dus géén HY-5 codering geregistreerd.

Meer informatie over de betekenissen van BKR-coderingen en -meldingen vindt u hier

Worden de niet-betaalde termijnen als betalingsachterstand bij BKR gemeld?

Zolang u van ELQ betalingsuitstel krijgt en de afspraken van de regeling nakomt, wordt de betalingsachterstand niet geregistreerd bij BKR met een zogenaamde HY-A melding. Wel wordt bij BKR een HY-5 codering op uw naam geregistreerd als het betalingsuitstel langer duurt dan 3 maanden. Deze codering wordt verwijderd zodra de regeling is beëindigd.

Meer informatie over de betekenissen van BKR-coderingen en -meldingen vindt u hier

Wanneer moeten de maandtermijnen waarvoor ik uitstel krijg terugbetaald worden?

U dient de maandtermijnen waarvoor u uitstel krijgt uiteindelijk te betalen. Wij bekijken graag samen met u wat daarvoor de beste afspraken zijn.

Welke tips heeft ELQ voor mij om financiële problemen te voorkomen?

Hoewel iedere individuele situatie anders is, kunnen wij u wel de volgende algemene tips geven:

  • Informeer bij uw gemeente, de Belastingdienst of het UWV of u mogelijk in aanmerking komt voor speciale (financiële) regelingen of toeslagen.
  • Betaal uw overige rekeningen op tijd voor zover u dit kunt. Kunt u een rekening niet of niet geheel betalen? Neem dan tijdig contact op de betreffende partij om tot een regeling te komen.
  • Zorg voor inzicht in uw huidige inkomsten en uitgaven. Beperk u tot de noodzakelijke uitgaven en stel voor nu de grote uitgaven zo veel mogelijk uit. Heeft u hulp nodig bij het budgetteren of het omgaan met lager budget? Neem dan contact op met onze afdeling Bijzonder Beheer. De contactgegevens vindt u hier.
  • Geef prioriteit aan het betalen van primaire huishouduitgaven, zoals de bijdrage aan de vereniging van eigenaren, verzekeringspremies, belastingen, energiekosten, enzovoorts.
  • Als het mogelijk voor u is, betaal een deel van de hypotheektermijn. Zo voorkomt u dat de achterstand al te veel oploopt en heeft u meer flexibiliteit in de toekomst.
Ik had vóór de coronacrisis begon op 9 maart 2020 al betalingsproblemen. Kan ik ook betalingsuitstel voor mijn hypotheektermijnen krijgen?

Ook als de redenen voor uw betalingsproblemen niet het directe gevolg zijn van de coronacrisis, gaan wij graag samen met u op zoek naar een passende oplossing voor uw situatie. Neemt u in dat geval contact op met onze afdeling special servicing.
T: 088 – 205 64 21 (bereikbaar van 09.00 uur tot 17.30 uur)
Email : bijzonder.beheer@elqservicing.nl

Mijn werkgever heeft mijn salaris niet betaald. Wat moet ik doen?

Uw werkgever moet de afspraken van de arbeidsovereenkomst met u nakomen. Wat in uw situatie geldt, kunnen wij helaas niet beoordelen. U kunt met uw werkgever in gesprek gaan en/of zich wenden tot het juridisch loket. Kijk op de website van het juridisch loket of bel naar 0900-8020.

Ik heb nog een vraag: hoe kan ik ELQ bereiken?

Wij doen ons uiterste best om ook in deze tijd onze klanten snel en persoonlijk te woord te staan.

Door de grote drukte en het feit dat onze medewerkers volgens de RIVM-richtlijnen vanuit huis werken, kan het voorkomen dat de wachttijd aan de telefoon langer is dan u van ons gewend bent. Wij vragen om uw begrip hiervoor.

T: 088 – 205 64 20 (bereikbaar van 09.00 uur tot 17.30 uur)
Email : customerservice@elqservicing.nl